Rotmistrz Witold Pilecki

rotmistrz witold pilecki

Rotmistrz Witold Pilecki to człowiek i bohater, który całym swoim życiem pokazał, że nie istnieją granice ludzkiej odwagi i poświęcenia. Czy w obliczu wojny dziś znalazłby naśladowców?

Pilecki był żołnierzem Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, dobrowolnym więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, oficerem Armii Krajowej. Po II wojnie światowej był więziony i skazany na śmierć przez władze komunistyczne.

Jego pełne tragizmu losy są symbolicznym uogólnieniem doświadczeń pokolenia, które wywalczyło, obroniło i kształtowało II Rzeczpospolitą. Tradycyjne rodzinne wychowanie w kulcie osobistej dzielności, ofiarności i poświęcenia dla ojczyzny, a także formacja religijna, kształtująca postawy moralne oraz pożądane cechy charakteru – oto kulturowo-społeczne środowisko, w jakim wzrastał Witold Pilecki.

Rotmistrz Witold Pilecki był człowiekiem raczej małomównym. Wolał działać niż dyskutować. Robił wrażenie raczej kogoś zupełnie przeciętnego. Kogoś, kto w tłumie, w gromadzie prezentuje się tak jak inni. Był raczej niepozorny, średniego wzrostu, szczupły o regularnych rysach twarzy. Ta pozorna przeciętność była wyrównaniem możliwości dla jego życia i walki w obozowych warunkach. Robił wrażenie kogoś nieśmiałego i delikatnego. Ale widoczna była i przejawiała się u niego w każdej sytuacji życiowej chęć niesienia pomocy bliźnim i niebywała odwaga.

W historii życia rotmistrza Witolda Pileckiego uderzają dwie niejako przeciwstawne cechy: heroizm czynów i pewna zwyczajność osoby. Ale to jednak zwyczajność pozorna, całkiem niedzisiejsza. Tak jak niedzisiejsze jest jego bohaterstwo. Charakteryzuje go niezwykła skromność, głęboki patriotyzm, honor, niezłomność i człowieczeństwo. Podejmując najbardziej karkołomne zadania zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro i bezpieczeństwo ludzi, za których czuł się odpowiedzialny. Zadziwia fakt, że nigdy nie złożył broni, nawet po trwającym ponad dwa lata pobycie w obozie koncentracyjnym i trudach ucieczki natychmiast powrócił do walki. Nigdy nie zabiegał o zaszczyty i awanse. Najważniejszym celem jego życia była walka o niepodległą Polskę. Witold Pilecki to heroiczny przykład oporu wobec Niemców i bolszewików. Był świadkiem i ofiarą zbrodni obu złowrogich systemów totalitarnych: komunizmu i narodowego socjalizmu. Tragicznym paradoksem jest to, że jako jeden z największych patriotów okresu wojny został oskarżony o zdradę, okrzyknięty sprzedawczykiem i z zimną krwią zamordowany w majestacie prawa.

Pokaż innym swoja pasję na własnym blogu [SPRAWDŹ!]

Pamięć o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim powinna być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków, ponieważ całe jego życie jest wzorem, jak żyć i jak – jeśli potrzeba – umierać za ojczyznę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *