Jak stać się bogatym

jak stać się bogatym

George S. Clason napisał książkę o tym, jak stać się bogatym, czyli o oszczędzaniu pieniędzy i sukcesie finansowym „Najbogatszy człowiek w Babilonie” w latach 20. XX wieku. Opowieść jest osadzona w starożytnym Babilonie, mieście położonym nad Eufratem w Mezopotamii, pierwszej cywilizacji (dziś to okolice Bagdadu). Autorem przydatnych porad jest najbogatszy obywatel miasta Arkad, który chętnie dzieli się swoją drogą do bogactwa. Czy będziesz potrafił skorzystać z jego rad? SPRAWDŹ

Praktyczne przykłady metod konsolidacji sprawozdań finansowych

przykłady konsolidacji sprawozdań finansowych

Celem sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego (SSF) jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej grupy jednostek powiązanych, tak jakby były one jedną jednostką gospodarczą z zachowaniem zasady istotności. Jednostka dominująca sporządza SSF obejmując nim dane swoje oraz jednostek podporządkowanych. Do jednostek podporządkowanych zalicza się jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone.

Read more